Ние како луѓе

Ние, како луѓе, погрешно сметаме дека сме единствените суштества кои се во состојба да искажуваат емоции. Некогаш загледајте се во очите на кучето. Во нив ќе го најдете истиот оној израз кој го среќаваме во погледот на луѓето. Судејќи според сето ова, кучињата го поседуваат она што ние го нарекуваме „душа“. – Роналд Амудсен