Песимистот ја гледа

Песимистот ја гледа тешкотијата во секоја можност, оптимистот ја гледа можноста во секоја тешкотија. – Винстон Черчил