Ништо не е повидливо

Ништо не е повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство. – Петре М. Андреевски