Оној кој ги

Оној кој ги ограничува своите желби е секогаш богат. – Волтер