Песимистот ја гледа

pesimistot_ja_gleda

Песимистот ја гледа тешкотијата во секоја можност, оптимистот ја гледа можноста во секоја тешкотија.

Винстон Черчил