Не е интересно

Не е интересно

Не е интересно она што ќе ви го кажат жените, интересно е она што ќе го премолчат.

Шекспир