Најдобриот поглед доаѓа

1_humpback-rocks1

Најдобриот поглед доаѓа после најтешкото искачување.

– Анонимен