Книгите се ладни

Книгите се ладни

Книгите се ладни,  но сигурни пријатели.

Сократ