Во големиот град

Во големиот град

Во големиот град можеш повеќе да видиш, но затоа, во помалиот можеш повеќе да слушнеш.

Жан Кокто